Faq Limeorange

1 Nếu đã có thẻ thành viên cũ nhưng không nhớ mà đăng kí tiếp thẻ mới thì có sử dụng được 2 thẻ không?05-06-2015

Nếu đã có thẻ thành viên cũ nhưng không nhớ mà đăng kí tiếp thẻ mới thì có sử dụng được 2 thẻ không?

LIMEORANGE: Chào bạn,

Trong trường hợp này LimeOrange sẽ kiểm tra thông tin của khách hàng  và chuyển dồn điểm về 1 thẻ, thẻ còn lại sẽ bị hủy

 

2 Tích điểm thẻ thành viên được áp dụng cho tất cả sản phẩm?05-06-2015

Tích điểm thẻ thành viên được áp dụng cho tất cả sản phẩm?

LIMEORANGE: Chào bạn,

Việc tích lũy thẻ thành viên sẽ không được áp dụng đối với một số sản phẩm  của chương trình : Sales, khuyến mãi, từ thiện….

3 Đạt chuẩn nâng cấp thẻ nhưng không nhận được thẻ theo quy định05-06-2015

Đạt chuẩn nâng cấp thẻ nhưng không nhận được thẻ theo quy định

LIMEORANGE: Chào bạn,

Trước khi nâng cấp thẻ LimeOrange sẽ gọi khách hàng để xác nhận và bổ sung thông tin còn thiếu. Nếu LimeOrange liên lạc nhiều lần không được thì sẽ không cấp thẻ…Trong thời gian 3 tháng khách hàng không đến cửa hàng điều chỉnh thông tin thì LimeOrange sẽ hủy thẻ

 

4 Khi đạt tiêu chuẩn thẻ VIP, VVIP tại sao không được nhận thẻ ngay?05-06-2015

Khi đạt tiêu chuẩn thẻ VIP, VVIP tại sao không được nhận thẻ ngay?

LIMEORANGE: Chào bạn,

LimeOrange sẽ tổng kết nâng cấp thẻ 3 tháng 1 lần. Vì thế nên LO chỉ cấp thẻ mới cho khách hàng theo từng đợt quy định

 

5 Mua hóa đơn bao nhiêu thì được làm thẻ thành viên?05-06-2015

Mua hóa đơn bao nhiêu thì được làm thẻ thành viên?

LIMEORANGE: Chào bạn,

Hiện tại LO cấp thẻ thành viên cho khách hàng có hóa đơn mua hàng từ 300k trở lên nhé.

6 Điểm trong thẻ mua ở cửa hàng có được sử dụng cho online và ngược lại05-06-2015

Điểm trong thẻ mua ở cửa hàng có được sử dụng cho online và ngược lại

LIMEORANGE: Chào bạn,

Không được, online tính riêng, cửa hàng tính riêng, điểm sẽ được tích và sử dụng riêng cho 2 hình thức mua hàng,

META_INFO_MORE