Faq Limeorange

1 Candy là gì ? Làm thế nào để có được candy?09-06-2015

Candy là gì ? Làm thế nào để có được candy?

LIMEORANGE: Chào bạn,

Candy Lime (kẹo) là tài sản online mà LimeOrange gửi tặng vào tài khoản cho khách hàng, Candy Lime (kẹo) có thể sử dụng để mua một số sản phẩm quy định trên website LimeOrange.vn

META_INFO_MORE