KHÁI NIỆM THƯƠNG HIỆU NỮ

Lime Orange là thương hiệu YOUNG CULTURE CASUAL BRAND được tái sinh lại vào năm 2009 bởi hai người Hàn Quốc tên là Nam Jung Woo và Lee Jung Min và mang triết lý thương hiệu là BEAUTIFUL CULTURE (văn hóa đẹp) Lime Orange sẽ cùng đồng hành với thế hệ trẻ - những người có tư tưởng đúng đắn, muốn bước ra ngoài Thế Giới một cách năng động, có cá tính và quan điểm của riêng mình hơn so với việc chỉ chạy theo xu hướng một cách mù quáng và có cái nhìn ấm áp hướng đến thế gian.

KHÁI NIỆM THƯƠNG HIỆU NAM

LIME ORANGE MAN là thương hiệu thời trang nam Young Casual hướng đến hình ảnh 'MODERN & ROMANTIC BOY' và có cùng chung triết lý thương hiệu với LIME ORANGE là BEAUTIFUL CULTURE. Những sản phẩm đẹp, có thể giúp hoàn thiện nhân cách và giá trị của những khách hàng nam – những người luôn mong muốn được thay đổi hơn là hài lòng với những gì mình đang có, chấp nhận thử thách hơn là thuận theo, hướng đến sự đổi mới hơn là theo kiểu cũ - chính là LIME ORANGE MAN

META_INFO_MORE